ΩΡΛ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

ΑΚΑΝΘΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΡΙΝΟΣ ΓΑΤΑΣ

ΑΜΕΣΗ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

10 ΗΜΕΡΕΣ ΜΕΤΑ

ΕΝΑΣ ΜΗΝΑΣ ΜΕΤΑ

ΣΤΕΝΩΤΙΚΟΙ ΜΥΚΤΗΡΕΣ ΣΚΥΛΟΥ

ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΑ

ΣΤΕΝΩΤΙΚΟΙ ΜΥΚΤΗΡΕΣ ΓΑΤΑΣ

ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΑ

ΝΕΟΠΛΑΣΙΑ ΜΥΚΤΗΡΩΝ ΣΚΥΛΟΥ

ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΑ

ΝΕΟΠΛΑΣΙΑ ΜΥΚTΗΡΩΝ ΣΚΥΛΟΥ

ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΑ

ΑΚΑΝΘΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΡΙΝΟΣ ΓΑΤΑΣ

ΑΚΑΝΘΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΡΙΝΟΣ ΓΑΤΑΣ

21 Katsimbiri str.  |  155 61 Cholargos, Athens, Greece
Tel : 210 6517 758  |  6932 431 066  | 
e-mail : escountz@otenet.gr